Privacybeleid en cookies

COOKIE BELEID

Cookiebeleid van Lago d’Idro.com Dit cookiebeleid heeft betrekking op de website www.lagodidro.com beheerd en geëxploiteerd door het bedrijf lago d’Idro.com

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte website naar de gebruiker worden verzonden. Ze worden op de harde schijf van de computer opgeslagen, waardoor de website gebruikers kan herkennen en bepaalde informatie over hen kan opslaan, om de aangeboden dienst mogelijk te maken of te verbeteren.

Er zijn verschillende soorten cookies. Sommige zijn nodig om door de Site te navigeren, andere hebben verschillende doeleinden, zoals het waarborgen van de interne veiligheid, het beheer van het systeem, het uitvoeren van statistische analyses, het begrijpen welke delen van de Site het meest interessant zijn voor gebruikers of het aanbieden van een gepersonaliseerd bezoek aan de Site.

De site maakt gebruik van technische en niet-profilerende cookies. Het voorgaande heeft zowel betrekking op de computer van de gebruiker als op elk ander apparaat dat de gebruiker kan gebruiken om verbinding te maken met de Site.

Technische cookies

Technische cookies zijn cookies die uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van communicatie via een elektronisch-communicatienetwerk, of voor zover strikt noodzakelijk voor de aanbieder van een dienst van de informatiemaatschappij die uitdrukkelijk door de abonnee of gebruiker is verzocht om een ​​dergelijke dienst te verlenen.

Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden normaal gesproken rechtstreeks door de eigenaar of beheerder van de website geïnstalleerd.

Ze kunnen worden onderverdeeld in navigatie- of sessiecookies, die de normale navigatie en gebruik van de website garanderen (waardoor bijvoorbeeld een aankoop kan worden gedaan of zich kan worden geverifieerd voor toegang tot beperkte gebieden); analytische cookies, gelijkgesteld met technische cookies wanneer deze rechtstreeks door de sitebeheerder worden gebruikt om in geaggregeerde vorm informatie te verzamelen over het aantal gebruikers en hoe zij de site zelf bezoeken; functionaliteitscookies, waarmee de gebruiker kan navigeren op basis van een reeks geselecteerde criteria (bijvoorbeeld de taal, de producten die zijn geselecteerd voor aankoop) om de dienstverlening aan de gebruiker te verbeteren.

Het uitschakelen van cookies kan uw mogelijkheden om de site te gebruiken beperken en voorkomen dat u volledig kunt profiteren van de functies en diensten op de site.Om te beslissen welke u accepteert en welke u weigert, vindt u hieronder een beschrijving van de cookies die op de site worden gebruikt.

Soorten cookies die worden gebruikt

First-party cookies:

First-party cookies (d.w.z. cookies die behoren tot de site van de uitgever die ze heeft gemaakt) worden geplaatst door de website die wordt bezocht door de gebruiker, wiens adres in het URL-venster verschijnt. Door het gebruik van deze cookies kunnen wij de site efficiënt laten werken en bezoekersgedragspatronen volgen.

Cookies van derden:

Cookies van derden worden geplaatst door een ander domein dan het domein dat door de gebruiker wordt bezocht. Als een gebruiker een site bezoekt en een ander bedrijf de informatie via die site verzendt, zijn er cookies van derden.

Sessiecookies:

De zogenoemde ‘sessiecookies’ worden tijdelijk opgeslagen en verwijderd zodra de gebruiker de browser sluit. Als de gebruiker zich registreert op de Site, kan hij of zij cookies gebruiken die persoonlijke gegevens verzamelen om de gebruiker bij volgende bezoeken te identificeren en de toegang te vergemakkelijken – inloggen op de Site (bijvoorbeeld door de gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker op te slaan) en navigatie op Het. Bovendien gebruikt lago d’Idro.com cookies voor systeembeheerdoeleinden. De site kan links naar andere sites bevatten. Open Source Solutions heeft geen toegang tot of controle over cookies, web bacon en andere trackingtechnologieën die worden gebruikt op sites van derden waartoe de gebruiker toegang heeft vanaf de Site, de beschikbaarheid, over inhoud en materialen die worden gepubliceerd of verkregen via dergelijke sites en op de relevante methoden voor het verwerken van persoonsgegevens; In dit opzicht wijst Open Source Solutions, gezien het aantal dergelijke sites van derden, uitdrukkelijk elke gerelateerde aansprakelijkheid af. De gebruiker dient het privacybeleid van sites van derden die toegankelijk zijn vanaf de Site te controleren om de voorwaarden te kennen die van toepassing zijn op de verwerking van persoonlijke gegevens, aangezien het Privacybeleid van lago d’Idro.com alleen van toepassing is op de Site zoals hierboven gedefinieerd.

Permanente cookies:

Permanente cookies worden tussen browsersessies op het apparaat van de gebruiker opgeslagen, waardoor de voorkeuren of acties van de gebruiker op een site kunnen worden onthouden. Ze kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om uw voorkeuren en keuzes bij het gebruik van de Site te onthouden.

Essentiële cookies:

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor het functioneren van de site. Zonder het gebruik van deze cookies zouden sommige delen van de site niet werken. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies die toegang geven tot beschermde delen van de site. Deze cookies verzamelen geen informatie voor marketingdoeleinden en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Functionele cookies:

Deze cookies worden gebruikt om een ​​gebruiker te herkennen die de Site opnieuw bezoekt, zodat u de inhoud kunt personaliseren en uw voorkeuren kunt onthouden (bijvoorbeeld de geselecteerde taal of regio). Deze cookies verzamelen geen informatie die de gebruiker kan identificeren. Alle verzamelde informatie is anoniem.

Cookies delen op sociale netwerken:

Deze cookies vergemakkelijken het delen van de inhoud van de site via sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Om het respectievelijke privacy- en cookiebeleid te bekijken, kunt u de websites van sociale netwerken bezoeken. In het geval van Facebook en Twitter kan de gebruiker terecht

https://www.facebook.com/help/cookies en https://twitter.com/privacy

Hieronder vindt u specifiek de lijst met de belangrijkste cookies die op de Site worden gebruikt en hun beschrijvingen en functionaliteit, inclusief hun duur.

1) Type cookie Eerste deel Functioneel

Herkomst: Lake Idro.com

Doel Gebruikersinstellingen ophalen (sla de gebruikerssessie op en onthoud enkele instellingen zoals toegankelijkheidsinstellingen)

Permanente cookieduur

2) Type cookie Eerste deel – Functioneel

Herkomst: Lake Idro.com

Doel Locatie van de gebruiker opslaan en taalinstellingen onthouden (anoniem)

3) Type cookie Eerste deel – Functioneel

Herkomst: Lake Idro.com

Doel Personaliseer de inhoud van de pagina afhankelijk van het apparaat dat de gebruiker gebruikt, zijn keuzes en instellingen (anoniem)

Hoe cookie-instellingen te wijzigen

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar de gebruiker kan normaal gesproken de instellingen wijzigen om deze functie uit te schakelen. Het is mogelijk om alle soorten cookies te blokkeren, of om slechts enkele te accepteren en andere uit te schakelen. In het gedeelte ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ in het browsermenu kunt u voorkomen dat u cookies en andere technologieën voor het volgen van gebruikers ontvangt, en hoe u een melding van de browser kunt verkrijgen over de activering van deze technologieën. Als alternatief kunt u ook het “Help”-gedeelte van de werkbalk raadplegen die in de meeste browsers aanwezig is.

Het is ook mogelijk om uit onderstaande lijst de browser die u gebruikt te selecteren en de instructies te volgen: – Internet Explorer; – Chroom; – Safari; – Firefox; – Opera. Vanaf mobiel apparaat: – Android; – Safari; – Windows telefoon; – Braambes.

Voor meer informatie over cookies en om cookievoorkeuren (eerste en/of derde partij) te beheren, worden gebruikers ook uitgenodigd om het platform www.youronlinechoices.com te bezoeken. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van navigatie- of functionele cookies ertoe kan leiden dat de site niet goed functioneert en/of de service die wordt aangeboden door lago d’Idro.com kan worden beperkt.

PRIVACYBELEID

Wet 31 december 1996 n. 675, houdende bepalingen voor de bescherming van personen en andere subjecten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, werd ingetrokken bij wetsdecreet nr. 30 juni 2003. 196, waarin de nieuwe Code inzake de bescherming van persoonsgegevens werd geïntroduceerd. Hiertoe zijn lago d’Idro.com en, als onafhankelijke gegevensbeheerders, elk voor hun eigen gebied, verplicht om enige informatie te verstrekken over het gebruik van de persoonlijke gegevens die door u zijn verstrekt of anderszins zijn verkregen in het kader van de respectieve activiteit.

Bron van persoonlijke gegevens.

De persoonlijke gegevens waarover lago d’Idro.com beschikt, worden rechtstreeks verzameld bij klanten of bij derden, bijvoorbeeld in het geval dat gegevens worden verkregen van externe bedrijven ten behoeve van commerciële informatie, marktonderzoek, directe aanbiedingen van producten of diensten. Voor dit laatste type gegevens wordt informatie verstrekt bij registratie en in ieder geval uiterlijk bij het eerst mogelijke communicatiegesprek. In ieder geval zullen al deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bovengenoemde wet en de vertrouwelijkheidsverplichtingen die altijd de activiteit van ons bedrijf hebben geïnspireerd.

De volgende gegevens worden verzameld:

– het IP-adres van de gebruiker;

– persoonlijk e-mailadres;

– URL-adres van herkomst.

A) Het kan ook gebeuren dat lago d’Idro.com met betrekking tot specifieke handelingen of producten gevraagd door de Klant in het bezit komt van gegevens die de wet als gevoelig definieert, omdat daaruit de mogelijke eigendom van de klant kan worden afgeleid associaties of informatie over uw gezondheidsstatus. Voor hun behandeling vereiste de wet een specifieke uiting van toestemming.

Doel van de verwerking waarvoor de gegevens bestemd zijn

De persoonlijke gegevens die u verstrekt, worden verwerkt in het kader van de normale activiteit van lago d’Idro.com en voor de volgende doeleinden:

– voltooiing en ondersteuning van toegang;

– om de transactie uit te voeren die de gebruiker uitvoert;

– het uitvoeren van wettelijke verplichtingen;

– voor operationele en managementbehoeften.

Methoden voor gegevensverwerking

Met betrekking tot de aangegeven doeleinden vindt de verwerking van persoonsgegevens plaats met behulp van handmatige, IT- en telematicahulpmiddelen met een logica die strikt verband houdt met de doeleinden zelf en, in ieder geval, op een manier die de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens zelf garandeert. . In ieder geval is de bescherming verzekerd, zelfs als innovatieve kanalen worden geactiveerd, zoals bijvoorbeeld telebankieren en multimediakiosken.

De gegevens worden verwerkt met behulp van hulpmiddelen die geschikt zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen en kunnen ook worden uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde hulpmiddelen die zijn ontworpen om de gegevens zelf op te slaan, te beheren en te verzenden.

Categorieën van onderwerpen aan wie de gegevens kunnen worden gecommuniceerd

Om de meeste van zijn activiteiten uit te voeren, wendt Lago d’Idro.com zich, zoals alle grote bedrijven, om technische en organisatorische redenen ook tot externe bedrijven voor het aangaan en beheren van relaties met klanten. Het gaat met name om proefpersonen die de volgende activiteiten uitvoeren:

– het uitvoeren van werkzaamheden die nodig zijn voor de uitvoering van opdrachten van klanten;

– het beheer van betalingsdiensten, creditcards, belastingkantoren en schatkisten, enz.

– fraudebestrijding en incasso;

– de controle.

B) Hieruit volgt dat lago d’Idro.com, zonder de toestemming van de belanghebbende partij voor communicatie met derden en de daarmee samenhangende verwerking, alleen die bewerkingen kan uitvoeren die niet in dergelijke communicatie voorzien

Wij waarschuwen u dat, in afwachting van de genoemde toestemming, als u toch om de uitvoering van specifieke handelingen en diensten vraagt, anders dan hierboven vermeld, de uitvoering daarvan door lago d’Idro.com moet worden opgevat als een voorlopige uiting van toestemming die beperkt is tot verwerking. met betrekking tot de gevraagde verrichtingen en diensten.

Alle personen die behoren tot de categorieën aan wie ze kunnen worden gecommuniceerd, zullen de gegevens gebruiken als eigenaar overeenkomstig Wetsdecreet 196/2003, in volledige autonomie, en houden geen verband met de oorspronkelijke verwerking die is uitgevoerd op lago d’Idro.com

De persoonlijke gegevens zijn in het bezit van lago d’Idro.com en kunnen worden doorgegeven aan andere personen, die hiervan kennis kunnen nemen, in hun hoedanigheid van ‘managers’ of ‘verantwoordelijken’. De volledige en voortdurend bijgewerkte lijst van kantoren en managers die binnen lago d’Idro.com persoonsgegevens verwerken, is beschikbaar op de respectieve statutaire zetels van de twee bedrijven.

De door de Bank verwerkte persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Rechten bedoeld in artikel.7

Tenslotte informeren wij u dat art. 7 van Wetsdecreet 196/2003 verleent belanghebbenden de uitoefening van specifieke rechten. In het bijzonder kan de belanghebbende van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging krijgen over het al dan niet bestaan ​​van zijn persoonsgegevens en dat deze gegevens in begrijpelijke vorm aan hem ter beschikking worden gesteld. De belanghebbende kan ook verzoeken om de herkomst van de persoonsgegevens, het doel en de wijze van verwerking; de logica die wordt toegepast bij verwerkingen met behulp van elektronische instrumenten; de identificatiegegevens van de eigenaar en beheerder om de annulering, transformatie in anonieme vorm of blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, evenals de actualisering, rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van de gegevens te verkrijgen; om zich, om legitieme redenen, te verzetten tegen de verwerking van gegevens die hem/haar betreffen, ook met het oog op het verzenden van reclamemateriaal of directe verkoop.

De betreffende rechten kunnen, ook via een verantwoordelijke, worden uitgeoefend door middel van een per brief gericht verzoek aan de aangestelde zaakvoerder. Bij de uitoefening van de rechten kan de belanghebbende schriftelijk delegatie of volmacht verlenen aan natuurlijke personen, entiteiten, verenigingen of organismen. De belanghebbende kan zich ook laten bijstaan ​​door een vertrouwenspersoon.

Nadere informatie kan schriftelijk worden aangevraagd op de statutaire zetel van lago d’Idro.com

De verwerkingsverantwoordelijke is Lago d’Idro.com